تعریف سلامت

تعریف سلامتی:
واژه سلامتی (Health) در انگلیسی از کلمه قدیمی Hale)) بی نقص و (Wholeness) تمامیت گرفته شده است. این واژه در لغت به معنی رها بودن از بیماری و صدمات است.
تعریف سلامتی از زبان سازمان بهداشت جهانی:
سلامت به معنی آسایش و تندرستی کامل فیزیکی، جسمانی، روانی و اجتماعی است و تنها به معنی عدم وجود بیماری و ضعف نیست. سلامت به عنوان ابزار و روشی برای زندگی روزمره است و نه هدف برای زندگی. سلامتی یک مفهوم مثبت است که علاوه بر جنبه جسمی و فیزیکی بر جنبه های فردی و اجتماعی نیز تاکید دارد.  ادامه مطلب
سلامتی سه جنبه فیزیکی، روانی و اجتماعی دارد:
سلامت فیزیکی:
سلامت فیزیکی به معنی دارا بودن بدن سالم است که نتیجه فعالیت بدنی (ورزش)، تغذیه سالم و استراحت کافی می باشد. در حقیقت سلامت فیزیکی بدن تحت تاثیر فاکتورهای سبک زندگی افراد می باشد. تناسب اندام نشان دهنده سلامت و استقامت سیستم تنفسی و قلبی، قدرت عضلانی، انعطاف پذیری بدن آن فرد می باشد. تغذیه مناسب، مدیریت وزن بدن، پرهیز از مصرف مواد مخدر، اجتناب از مصرف الکل، رفتارهای جنسی مسئولانه (بهداشت جنسی)، بهداشت فردی و خواب به میزان کافی، سلامت جسمی و فیزیکی فرد را تامین می کنند.

سلامت روانی:
سلامت روانی افراد به سلامت شناختی و احساسی آن ها اشاره دارد. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، افرادی که به توانایی های فردی خود واقف باشند می توانند با استرس های زندگی مقابله کرده و به طور ثمر بخش و مفیدی فعالیت داشته باشد و به جامعه خود کمک کند.

سلامت اجتماعی:
به معنی توانایی برقراری ارتباط با اطرافیان می باشد، که شامل انطباق مناسب با موقعیت های گوناگون و رفتار مناسب در شرایط مختلف است. هر یک از این روابط باید شامل مهارت های ارتباطی قوی، همدلی با دیگران و حس مسئولیت پذیری باشد.

طبق نظر این سازمان بهداشت جهانی، سلامت افراد تحت تاثیر محیط و شرایط زندگی آن ها متغیر است و به فاکتورهای مختلفی از جمله محل زندگی فرد، شرایط محیط زیستی که در آن زندگی می کند، ژنتیک فرد، درآمد، سطح سواد و ارتباط آن با افراد، دوستان و خانواده بستگی دارد.

طبق نظر این سازمان عوامل اصلی تاثیرگذار بر سلامتی شامل:
شرایط اجتماعی و اقتصادی-شرایط محیطی و فیزیکی محل زندگی-ویژگی های فردی شخص و رفتار آن باید توجه داشت که بسیاری از این شرایط که بر سلامت افراد تاثیر می گذارند، تحت کنترل خود افراد نیستند به خصوص مواردی چند که در زیر به آن اشاره شده است:
شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه
تحصیلات
شرایط فیزیکی محیط پیرامون فرد
شرایط شغلی در دسترس
حمایتی که از اطرافیان دریافت می کنند
فرهنگ
صفاتی که با ژنتیک به ارث می برند
امکانات بهداشتی در دسترس
جنسیت (افراد با توجه به این که جنسیت های مختلف بیماری های اختصاصی و همچنین شرایط و تجربیات متفاوتی دارند که در سلامت کلی آن ها تاثیر دارند)