سبک سالم زندگی

.

.

.

واژه سلامتی (Health) در انگلیسی از کلمه قدیمی (Hale) بی نقص و (Wholeness) تمامیت گرفته شده است. این واژه در لغت به معنی رها بودن از بیماری و صدمات است.

تعریف سلامتی از زبان سازمان بهداشت جهانی:

سلامت به معنی آسایش و تندرستی کامل فیزیکی، جسمانی، روانی و اجتماعی است و تنها به معنی عدم وجود بیماری و ضعف نیست. سلامت به عنوان ابزار و روشی برای زندگی روزمره است و نه هدف برای زندگی. سلامتی یک مفهوم مثبت است که علاوه بر جنبه جسمی و فیزیکی بر جنبه های فردی و اجتماعی نیز تاکید دارد.  ادامه مطلب

اخبار 3

/
اخبار  اخبار 3 اخبار 3 اخبار3 اخبار…

اخبار 2

/
اخبار  اخبار 2اخبار 2 2 اخبار 2 اخبار…

اخبار جدید

/
اخبار جدیداخبار جدیداخبار جدیداخبار…