عوامل شیمیایی

نویسنده:

حسام شعبانی

                                                                                             عوامل شیمیایی:

عمده نگرانی ها برای سلامتی در مورد آلودگی های محیطی و ناشی از سموم است.
سموم طبیعی: شامل مایکو توکسین ها، سموم زیستی دریایی، گلیکوزیدهای سیانوژنیک و سموم در قارچ های سمی.محصولاتی چون غذاهای اصلی غلات و ذرت دارای سطح زیادی از مایکوتوکسین، افلاتوکسین (aflatoxin) و ochratoxin هستند که به وسیله کپک ها تولید می شود که در معرض این سموم بودن در مدت طولانی، می تواند سیستم ایمنی و رشد طبیعی را تحت تاثیر قرار دهد و یا حتی باعث بروز سرطان شود.
آلاینده های آلی پایدار (POPs): ترکیباتی هستند که در بدن و طبیعت تجمع می یابند. polychlorinated biphenyls (PCBs) و dioxins، از جمله شناخته شده ترین آنهاست که از محصولات جانبی صنایع و سوزاندن پسماند به وجود می آیند. این آلاینده ها به صورت جهانی در طبیعت و تجمع یافته در زنجیره غذایی جانوران وجود دارد. Dioxin ها به شدت سمی بوده و باعث اختلالات تولیدمثلی و تکوینی (در جنین) می شوند و تاثیرات منفی روی سیستم ایمنی داشته و در عملکرد هورمون ها تداخل ایجاد کرده و باعث سرطان می شود.
فلزات سنگین: همانند سرب، کادمیوم و جیوه باعث اختلال در سیستم اعصاب و کلیه ها می شوند. آلودگی مواد غذایی با فلزات سنگین از طریق آلودگی هوا، آب و خاک صورت می گیرد.