غذا های ارگانیک و طبیعی

این اصطلاح اغلب این مفهوم را در مورد محصولات غذایی القاء می نماید که غذای مورد نظر حداقل تغییرات و فرآوری را شامل می شود، به طوری که مواد تشکیل دهنده آن همه از محصولات طبیعی باشند و اغلب غذاهایی هستند که هیچ گونه مواد افزودنی، طعم دهنده و افزودنی های خاص مانند هورمون ها، آنتی بیوتیک ها، شیرین کننده و رنگهای غذایی، را که به طور طبیعی در مواد غذایی نیست، در آنها موجود نمی باشد. طی مطالعات انجام شده، ۶۳% از مردم تمایل بیش تری برای مصرف موادی که برچسب “طبیعی” روی آنها درج شده است دارند وهمچنین بر اساس نظر سنجی ۸۶% مصرف کنندگان بر این عقیده اند که مواد غذایی با این عنوان هیچ گونه ماده افزودنی مصنوعی ندارند ولی باید توجه داشت که گاهی در تبلیغات این محصولات اغراق می شود در حالی که سایر مواد غذایی نیز از محصولات طبیعی و منشا حیوانی و گیاهی تهیه می شوند. مطالعه بیشتر

واژه ” ارگانیک” نه تنها به خود مواد غذایی، بلکه به چگونگی تولید آن نیز اشاره دارد. مواد غذایی با برچسب ارگانیک می بایست با روش های کشاورزی و دامپروی ارگانیک مبتنی بر دو اصل کلیدی بازیافت منابع و ترویج تنوع زیستی و کشاورزی پایدار استوار و متعهد به اصول زیست محیطی، تولید و فرآوری شده باشند. به طور کلی، غذاهای ارگانیک محصولاتی هستند که درآنها از فرآوری یا تغییرات با اشعه دهی، حلال های صنعتی یا افزودنی های مصنوعی، آفت کش های سنتتیک، ژن های تغییر یافته حاصل از مهندسی ژنتیک، کودهای نفتی و کودهای بدست آمده از لجن فاضلاب استفاده نمی شود. مطالعه بیشتر