• تشخیص تراریختگی

  آزمون غربالگری
  کمیت سنجی تراریختگی
  آزمون تعیین رخداد تراریخته

  مشاهده بیشتر
 • آزمون های ژنتیکی غذا

  برای اطمینان از اصالت تغذیه شما

  read more
 • آزمون ژنوتایپینگ

  برای تشخیص ارقام و اصالت سنجی محصولات شما

  read more
 • آزمون حلال

  کلیه مواد خوراکی- دارویی و مواد غذایی فرآوری شده ژلاتین ها و کپسول های دارویی

  read more
 

آزمایشگاه زیست فناور کاوش پارسیان

خدمات ژنومیکس

استخراج اسیدهای نوکلییک با بالاترین کیفیت

آزمون تشخیص تراریختگی

PCR & Real-Time PCR

Capillary Electrophoresis

آزمون های تشخیص اصالت

تشخیص نوع گونه حیوانی

تشخیص نوع گونه گیاهی

تشخیص نوع گونه آبزیان

در فرآورده های غذایی و غذای دام

(DNA based methods)

آزمون حلال

آزمون حلیت در فرآورده های غذایی

ژلاتین های خوراکی

کپسول های دارویی

عصاره ها

(DNA based methods)

آزمون تشخیص آلرژن های غذایی

تشخیص آلرژن ها در

مواد غذایی خام و فراوری شده

غذای کودک و مکمل ها

 (DNA based methods)

Accurate and sensitive target-specific QPCR assays to detect residual DNA in biopharmaceutical products

We offer several molecular tests for a wide variety of infectious disease in veterinary.

Project collaboration, we have a dynamic group which ready to work with all institutes and researchers around the world about lots of area in molecular projects.

 • GOOD METHODS BETTER QUALITY

 

Lab Services       Contact Us       About Us       فارسی